visual

Een greep uit de genomen acties

Lopende acties

Handtekeningen actie

Klik hier om mee te doen aan de handtekeningactie van Hobama. Onderteken de petitie aan de Gemeenteraad om de aanvraag voor het zonnepark Bekenschot af te wijzen. Hoe meer ondertekenaars, hoe beter. Hou landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk!

Volkskrant artikel 24 januari 2024

Klik op de link voor het artikel. Geen zonneparken meer in landelijk gebied.

STOP BEKENSCHOT!

Met een advertentie in de Berkelbode liet Hobama op 27 december weten hoe de vereniging denkt over de plannen voor een zonnepark in Barchem. De kop STOP BEKENSCHOT! laat niets aan duidelijkheid te wensen over. De advertentie is de start van een campagne om te voorkomen dat de gemeente de aanleg van deze technische installatie toestaat. Een catastrofe voor Barchem, een ramp voor het landschap.

Bord Zonne-Park Vrije Zone

Aan de Oude Ruurloseweg grenzend aan Bekenschot staan twee flinke borden, die duidelijk maken dat hier geen zonnepanelen moeten komen.

Spandoek

Dit spandoek gaat mee naar de raadsvergaderingen en Politieke  Avonden in het gemeentehuis. Ook deze tekst is maar voor één uitleg vatbaar.

Juridische bijstand

Leden hebben met een extra financiële gift geld opzij gezet voor eventuele juridische bijstand.  

Werkgroep Activiteiten

Hobama beschikt over een Werkgroep Activiteiten. Zij bereidt ledenactiviteiten voor om het verzet tegen de komst van het zonnepark kracht bij te zetten.

In de Pers

Hobama heeft veelvuldig in de pers van zich laten horen. In de Berkelbode, de Stentor, Lochem Nieuws, Achterhoeks Nieuws en bij Omroep Gelderland is zo ruim aandacht besteed aan het verzet van de vereniging tegen de komst van het zonnepark.

In maart 2020 is  o.a. via Omroep Gelderland aandacht geschonken aan de te realiseren zonneparken in Lochem.

Voor het terug kijken van deze nieuwsflits op Omroep Gelderland klik op deze link.

Gemeenteraad en B & W

Geregeld is het bestuur naar het stadhuis gegaan om daar met gemeenteraadsleden en leden van het College van gedachte te wisselen over  de aanleg van het zonnepark. 

Landschapadvies
Er een landschapsadvies aangedragen.

Driemaal WOO-verzoek

Hobama maakt gebruik van het recht om stukken van de overheid op te vragen. Drie keer zijn via een WOO-verzoek (vroeg WOB-verzoek) documenten opgevraagd.

  • In de beleidsnota over zonneenergie stond dat de gemeente geen aanvragen voor zonneparken in behandeling zou nemen tijdens een evaluatie over zonne-energie.  Begin april 2020 startte in het gemeentehuis het werk voor de evaluatie, zo bleek uit de opgevraagde WOBstukken. Op 17 april kwam TPSolar op 17 april met haar aanvraag. Die had de gemeente  in de ogen van Hobama die aanvraag niet in behandeling mogen nemen. Bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente kreeg Hobama gedeeltelijk gelijk. De commissie stelde vast dat de gemeente niet het recht had om aanvragen voor zonneparken te weigeren.
  • Tijdens een informatiebijeenkomst van de RES kreeg Hobama tot grote vreugde te horen dat de RESgemeenten (waaronder Lochem) geen zonneparken in groene ontwikkelingszone zouden aanleggen. De zou het eind van Bekenschot betekenen. Het was een vergissing riep de RES haastig. Hobama diende een WOB-verzoek in. Uit de zwart gemaakte documenten was niet op te maken hoe het precies zat.
  • Hoe zit het met het overleg en de totstandkoming van het provinciale advies over Bekenschot? Een WOOverzoek bracht in 2023 aan het licht dat ecologen van de provincie een duidelijk néé lieten horen over de aanvraag. No go staat er in de stukken. De ecologen werden overruled door andere afdelingen, die vanwege het belang voor de energietransitie Bekenschot gedeeltelijk een positief advies verleenden.

Handhavingsverzoek Berkelweide

De ‘groene’ aankleding van het zonnepark Berkelweide bij de brug over het Twentekanaal maakt een troosteloze en zielige indruk. Bijna vier jaar na de aanleg is nog weinig van struweelhagen en bomen te ontdekken. Hobama noteerde tal van gebreken. Mede om te voorkomen dat straks eventueel bij Bekenschot hetzelfde zou gebeuren diende de vereniging een handhavingsverzoek in bij de gemeente. Juridisch afgewezen met als argumentatie dat Hobama een Barchemse vereniging is en geen Lochemse. Tsja.

Leges ontwijken

Met grondig onderzoek toonde Hobama aan dat TPSolar probeerde om leges (belasting) te ontwijken voor de eerste aanvraag van Bekenschot. Na de rel, die daardoor ontstond meldde het bedrijf dat ze het volle bedrag zou betalen. Wanneer de gemeente de zes ingediende versies had voorzien van het predicaat nieuw, had Lochem circa driekwart miljoen euro aan leges in rekening kunnen brengen voor al het werk in de afgelopen jaren.

Handtekeningen actie voorjaar 2020

Begin 2020 is een handtekeningenactie gehouden in het dorp Barchem. De inwoners konden zich uitspreken over de komst van een zonnepark langs de weg tussen Barchem en Ruurlo. In 85 procent van de opgehaalde* petities liet Barchem een duidelijk néé horen, 4 procent was voorstander en 6 procent was niet voor of tegen. De handtekeningen werden in een plastic karretje aan de toenmalige nestor van de raad Marja Eggink aangeboden.

*Niet alle petities konden worden opgehaald. De reden: het was voorjaarsvakantie, lang niet iedereen was thuis.

Voorzitter in gesprek met omroep Gelderland
Plaatsen borden
IMG-20200422-WA0014
Aanbieden petitie