visual

Houd landelijk! Barchem Mooi en Aantrekkelijk
Reeds 1216 ondertekenaars!

Teken de petitie!

Wie is Hobama

Wie is Hobama?

Hobama, is een afkorting van Houd landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk. De naamgeving houdt ook de doelstelling in. Het is een vereniging met inmiddels 180 leden. Leden komen uit Barchem, Lochem, Ruurlo maar ook uit de verdere omgeving. Zij bekommeren zich om de leefomgeving, het landschap en de natuur rondom Barchem.

Hoe werkt Hobama?

 • Als belangenbehartiger kiezen we vooral voor overleg.
 • We dragen argumenten aan en we gaan op zoek naar die argumenten.
 • We oefenen druk uit op de gemeente, B &W, de gemeenteraad, de provincie enz.
 • We mobiliseren zoveel mogelijk partijen en inwoners om ons tegen dit heilloze plan te keren.
 • We schakelen juridische en andere adviseurs in.

Sinds augustus 2019

Aanleiding voor de oprichting in augustus 2019 waren de plannen om in de buurt Vrochterhoek in Barchem meerdere (10) zonneparken aan te leggen. Dat is later uitgemond in één groot zonnepark genaamd Bekenschot. Dat is landbouwgrond, agrarische grond met waarde en kernkwaliteiten. De vereniging vindt de aanleg op die plek een grove aantasting van het landschap, de natuur en van de beleving van omwonenden, inwoners en recreanten. Hobama concentreert zich op het verzet tegen de komst van het zonnepark Bekenschot.

Oprichtingsdatum: 27 augustus 2019

Adressen

Mailadres: Hobama@kpnmail.nl

Postadres: Vordenseweg 4, 7244 PS Barchem

Lid worden

Lidmaatschap: In principe kan iedereen lid worden van de vereniging, als hij of zij de doelstellingen onderschrijft. Leden komen uit Barchem, Lochem, Ruurlo maar ook uit de verre

Kosten: 10 euro per persoon per jaar. Een huishouden van meerdere personen betaalt 15 euro.

Lid worden: vul de bon in onderaan deze pagina of stuur een mail naar hobama@kpnmail.nl met naam, adres, mailadres, tel.nr. en geef ook aan of het om een lidmaatschap voor een persoon of voor een huishouden gaat.

Doneer!

Steun Hobama financieel. We hebben echt geld nodig om ons werk te kunnen doen.

Stort uw gift op het rekeningnummer van Hobama bij de Regio Bank:

Regio Bank NL68 RBRB 8836 9600 30 onder vermelding van gift.

Doel Hobama: Houd landelijk Barchem mooi en aantrekkelijk!


 

Plantekening 11-2023

Wat is de aanleiding?

De grond eigenaar presenteert in  juni 2019 de eerste plannen aan de omwonenden:   
    · Kaart met negen mogelijke zonneparken, totaal 30 ha.     
    · Waarom 30 ha ? Kabel naar onderstation in Borculo.
    . Deze oppervlakte is door de gemeente Lochem begrenst op max. 16 ha.   
    · TP Solar legt aan en vraagt vergunningen en subsidie aan.   
    · Financieel zeer aantrekkelijk voor grondbezitter.

     . Onrust in de buurt, bewoners, buurtvereniging en Contact Barchem komen in actie

De getoonde foto is de zesde versie (december 2023 ) van het plan.

Stop Bekenschot

Hoe pakken wij het aan?

 1. Geen tegenstander energietransitie
 2. Startpunt is overleg
 3. Wel tegenstander zonneparken in Vrochterhoek e.o. Waarom ?     
  • Hoge landschappelijke waarde: EHS, Nat-droge verbindingszone (EVZ),       bestemming Agrarisch met waarde, Omgevingsvisie prov. Gelderland,       natuur, kleinschalig coulisselandschap     
  • EVZ kamsalamander en vuurvlinder     
  • Aanslag op landschap en natuur   
  • Andere gebieden lenen zich meer voor zonneparken   
  • Geen draagvlak     
  • Geen vertrouwen in cowboys die SDE uitmelken   
  • Geen zonnepanelen op landbouwgrond
  • Kunt u ons helpen? Ja, teken de petitie op de website www.hobama.nl
Afbeelding2
Aardappelveld in bloei
Afbeelding5
Nederland nu en later