visual

Houd landelijk! Barchem Mooi en Aantrekkelijk

Word lid !
Afbeelding2

Wat is de aanleiding?

De grond eigenaar presenteert plannen aan de omwonenden:   
    · Kaart met negen mogelijke zonneparken, totaal 30 ha.     
    · Waarom 30 ha ? Kabel naar onderstation in Borculo.   
    · TP Solar legt aan en vraagt vergunningen en subsidie aan.   
    · Financieel zeer aantrekkelijk voor grondbezitter(s)

b.    Onrust in de buurt
c.    Grote tegenstand
d.    Bewoners, buurtvereniging en Contact Barchem komen in actie
e.    Oprichting vereniging 27 augustus 2019, bestuur en startbijdrage
f.    Presentatie globale plannen bij de gemeenteraad (ronde tafel)
g.    Gesprek met wethouder en ambtenaren

Zonnepark Bekenschot inrichting planlocatie (feb20).jpg

De volgende stappen
na 27 augustus 2019

· Maken van statuten

· Verzamelen argumenten

· Ledenwerving + info-avond

· Brief naar de gemeenteraad en B&W van Lochem

 Planvoorstelling: zie foto

Doel Hobama: Houd landelijk Barchem mooi en aantrekkelijk!

 • Op alle mogelijke manieren aantasting van landschap en natuur voorkomen door de aanleg van zonneparken, windmolens, etc.
 • Bezwaar maken, zienswijzen indienen en alternatieven aandragen, eventueel juridische stappen.
 • Gesprekspartner zijn voor iedereen die er bij betrokken is.
   
zonnepaneel2

Hoe pakken wij het aan?

 1. Geen tegenstander zonneparken
 2. Startpunt is overleg
 3. Wel tegenstander zonneparken in Vrochterhoek e.o. Waarom ?     
  • Hoge landschappelijke waarde: EHS, Nat-droge verbindingszone (EVZ),       bestemming Agrarisch met waarde, Omgevingsvisie prov. Gelderland,       natuur, kleinschalig coulisselandschap     
  • EVZ kamsalamander en vuurvlinder     
  • Aanslag op landschap en natuur   
  • Andere gebieden lenen zich meer voor zonneparken   
  • Geen draagvlak     
  • Geen vertrouwen in cowboys die SDE uitmelken   
  • Geen zonnepanelen op landbouwgrond
Afbeelding2
Aardappelveld in bloei
Afbeelding5
Nederland nu en later