visual

Houd landelijk! Barchem Mooi en Aantrekkelijk

Word lid !
Zonnepark Bekenschot versie december 2022

Wat is de aanleiding?

De grond eigenaar presenteert in  juni 2019 de eerste plannen aan de omwonenden:   
    · Kaart met negen mogelijke zonneparken, totaal 30 ha.     
    · Waarom 30 ha ? Kabel naar onderstation in Borculo.
    . Deze oppervlakte is door de gemeente Lochem begrenst op max. 16 ha.   
    · TP Solar legt aan en vraagt vergunningen en subsidie aan.   
    · Financieel zeer aantrekkelijk voor grondbezitter.

b.    Onrust in de buurt
c.    Grote tegenstand
d.    Bewoners, buurtvereniging en Contact Barchem komen in actie
e.    Oprichting vereniging 27 augustus 2019, bestuur en startbijdrage
f.    Presentatie globale plannen bij de gemeenteraad (ronde tafel)
g.    Gesprek met wethouder en ambtenaren

De getoonde foto is de nieuwste versie (december 2022 ) van het plan.

Zonnepark Bekenschot met afstand buurtbewoners 24-02-2022

De volgende stappen
na 27 augustus 2019

· Maken van statuten

· Verzamelen argumenten

· Ledenwerving + info-avond

· Brief naar de gemeenteraad en B&W van Lochem

Planvoorstelling: zie ''aangepaste'' plantekeningen per 24-02-2022, deze plantekening is door TPSolar  in december 2022 aangepast en ingediend bij de gemeente Lochem.

Doel Hobama: Houd landelijk Barchem mooi en aantrekkelijk!

 • Op alle mogelijke manieren aantasting van landschap en natuur voorkomen door de aanleg van zonneparken, windmolens, etc.
 • Bezwaar maken, zienswijzen indienen en alternatieven aandragen, eventueel juridische stappen.
 • Gesprekspartner zijn voor iedereen die er bij betrokken is.
   
Zonnepark Bekenschot planlocatie februari 2020

Hoe pakken wij het aan?

 1. Geen tegenstander energietransitie
 2. Startpunt is overleg
 3. Wel tegenstander zonneparken in Vrochterhoek e.o. Waarom ?     
  • Hoge landschappelijke waarde: EHS, Nat-droge verbindingszone (EVZ),       bestemming Agrarisch met waarde, Omgevingsvisie prov. Gelderland,       natuur, kleinschalig coulisselandschap     
  • EVZ kamsalamander en vuurvlinder     
  • Aanslag op landschap en natuur   
  • Andere gebieden lenen zich meer voor zonneparken   
  • Geen draagvlak     
  • Geen vertrouwen in cowboys die SDE uitmelken   
  • Geen zonnepanelen op landbouwgrond

       De foto geeft een eerder gepresenteerd concept plan weer.

Afbeelding2
Aardappelveld in bloei
Afbeelding5
Nederland nu en later