visual

De vereniging Hobama

Bestuur Hobama

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter :  Hans Siemes
Secretaris:  Henk Meulenveld
Penningm:   Andre van Baaren
Bestuurslid: Inge Klein Brinke

Het bestuur laat zich bijstaan door leden / adviseurs.

Statuten vereniging HOBAMA

De vereniging heeft als doel: het landelijke gebied van Barchem en omgeving mooi en aantrekkelijk te houden voor de bewoners en toeristen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bij het bereiken van dat doel hoort als een van belangrijkste punten het voorkomen van aantasting van het landschap en de natuur door bijvoorbeeld (grootschalige) zonneparken, windmolens en andere bouwwerken al dan niet wegens de omschakeling van fossiele brandstoffen naar niet fossiele energie;

het indienen van zienswijzen en/of het maken van bezwaar tegen aantasting als hierboven bedoeld en het voeren van juridische procedures ter voorkoming van die aantasting.

 

Voor nadere informatie kunt u contat opnemen met de voorzitter Hans Siemes.

Jaarvergaderingen vereniging HOBAMA

De jaarvergaderingen zijn alleen toegangkelijk voor leden van HOBAMA.

Mais en bos op achtergrond
Voorzitter in gesprek met omroep Gelderland
Fazant
Ree kalfje