Bestuur Hobama

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter :  Hans Siemes
Secretaris:  Henk Meulenveld
Penningm.: Peter Scheepmaker
Bestuurslid: Inge Klein Brinke

Statuten vereniging HOBAMA

Voor nadere informatie kunt u contat opnemen met de voorzitter Hans Siemes.

Jaarvergaderingen vereniging HOBAMA

De jaarvergaderingen zijn alleen toegangkelijk voor de leden van HOBAMA.

Mais en bos op achtergrond
Voorzitter in gesprek met omroep Gelderland
Fazant
Afbeelding5