bg.jpg

Wie is Hobama?

Geld afbeelding

Wie is en wat doet Hobama?

Wie is Hobama?

Hobama, is een afkorting van Houd landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk. De naamgeving houdt ook de doelstelling in. Het is een vereniging met inmiddels 180 leden. Leden komen uit Barchem, Lochem, Ruurlo maar ook uit de verdere omgeving. Zij bekommeren zich om de leefomgeving, het landschap en de natuur rondom Barchem.

Hoe werkt Hobama?

  • Als belangenbehartiger kiezen we vooral voor overleg.
  • We dragen argumenten aan en we gaan op zoek naar die argumenten.
  • We oefenen druk uit op de gemeente, B &W, de gemeenteraad, de provincie enz.
  • We mobiliseren zoveel mogelijk partijen en inwoners om ons tegen dit heilloze plan te keren.
  • We schakelen juridische en andere adviseurs in.

Sinds augustus 2019

Aanleiding voor de oprichting in augustus 2019 waren de plannen om in de buurt Vrochterhoek in Barchem meerdere (10) zonneparken aan te leggen. Dat is later uitgemond in één groot zonnepark genaamd Bekenschot. Dat is landbouwgrond, agrarische grond met waarde en kernkwaliteiten. De vereniging vindt de aanleg op die plek een grove aantasting van het landschap, de natuur en van de beleving van omwonenden, inwoners en recreanten. Hobama concentreert zich op het verzet tegen de komst van het zonnepark Bekenschot.

Oprichtingsdatum: 27 augustus 2019

Adressen

Mailadres: Hobama@kpnmail.nl

Postadres: Vordenseweg 4, 7244 PS Barchem

Lid worden

Lidmaatschap: In principe kan iedereen lid worden van de vereniging, als hij of zij de doelstellingen onderschrijft. Leden komen uit Barchem, Lochem, Ruurlo maar ook uit de verre

Kosten: 10 euro per persoon per jaar. Een huishouden van meerdere personen betaalt 15 euro.

Lid worden: vul de bon in onderaan deze pagina of stuur een mail naar hobama@kpnmail.nl met naam, adres, mailadres, tel.nr. en geef ook aan of het om een lidmaatschap voor een persoon of voor een huishouden gaat.

 

Doneer!

Steun Hobama financieel. We hebben echt geld nodig om ons werk te kunnen doen.

Stort uw gift op het rekeningnummer van Hobama bij de Regio Bank:

Regio Bank NL68 RBRB 8836 9600 30 onder vermelding van gift.

Afbeelding2
grazende reeën
Fazant
Afbeelding5